Home
Sleattemermar

Contact

Post adres: ........................

Clubhuis Watersportvereniging Sleattemermar
Tsjamkedykje 9  8561 HA Balk

Voorzitter
voorzitter@sleattemermar.nl

Secretariaat
secretariaat@sleattemermar.nl

Penningmeester en Ledenadministratie
penningmeester@sleattemermar.nl
rekeningnummer WSV "Sleattemermar" NL90 RABO 0305223194

Redactie "D'Oare Wei"
Emmy Breuk
redactie@sleattemermar.nl  

Website beheer www.sleatemermar.nl
Freerk van der Sluis     webmaster@sleattemermar.nl 

Klik hier voor de contatctgegevens van de diverse Commissies