Home
Sleattemermar

Contact

Post adres: It Far 42 8556 AP Sloten 

Clubhuis Watersportvereniging Sleattemermar
Tsjamkedykje 9  8561 HA Balk

Waarnemend Voorzitter
Gosse Haga
voorzitter@sleattemermar.nl

Secretariaat
Eric Witting 
0514-593330    secretariaat@sleattemermar.nl

Penningmeester en Ledenadministratie
Marietje Dijkstra-Agricola
0514-531576    penningmeester@sleattemermar.nl
rekeningnummer WSV "Sleattemermar" NL90 RABO 0305223194

Redactie "D'Oare Wei"
Emmy Breuk
0514-593396    redactie@sleattemermar.nl  

Website beheer www.sleatemermar.nl
Freerk van der Sluis     webmaster@sleattemermar.nl 

Klik hier voor de contatctgegevens van de diverse Commissies