Home
Sleattemermar

Ledensecretariaat

Onze watersportvereniging telt momenteel:
68 Leden (met lidmaatschap KNWV)
50 Donateurs ( leden zonder lidmaatschap KNWV)
22 Jeugdleden

 

Wilt u lid worden van onze vereniging stuur dan het aanmeldformulier in of mail uw gegevens naar onze administratie

Secretaris en Ledenadministratie
Evert Steensma
secretariaat@sleattemermar.nl

 

Contributie 2018
Volwassen leden € 43,10 inclusief € 20,10 voor afdracht KNWV
Volwassen gezinsleden € 33,05 inclusief € 10,05 voor afdracht KNWV
Jeugd tot 21 jaar

€ 21,55 inclusief € 10,05 voor afdracht KNWV
€ 11,50 geen lid KNWV

Donateur/Lid € 23,00 geen lid KNWV

 

 

 

 

rekeningnummer WSV "Sleattemermar" NL90 RABO 0305223194

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar beëindigd wordt, blijft de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd.