Home
Sleattemermar

Nieuwsbrief oktober 2018

1 oktober 2018

Geachte leden en donateurs van W.S.V. Sleattemermar,

Tijdens de op 1 oktober 2018 gehouden Bijzondere Algemene Ledenvergadering hebben alle leden van het bestuur van de Watersportvereniging Sleattemermar de beslissing genomen om af te treden als bestuurslid. In de Oktober Nieuwsbrief vind u een verslag van deze Algemene Ledenvergadering. De door de penningmeester Marietje Dijkstra na de opening voorgelezen verklaring vindt u  als aparte bijlage naast de Nieuwsbrief van oktober 2018.
Met het uitbrengen van deze Nieuwsbrief wordt een streep getrokken en zullen we met elkaar moeten proberen onze vastgelopen Watersportvereniging weer vlot te trekken.
Ondergetekenden, verzameld in een raadgevend driemanschap, hopen dat door verkennende gesprekken de WSV Sleattemermar een nieuwe fase in kan slaan met kansen voor een mooie toekomst! Met elkaar, met de hulp van u als leden en donateurs, willen we daarvoor gaan.

Evert Steensma,
Gerke Walinga
Lolke Kroes
 

Op de website is de laatste Nieuwsbrief oktober 2018 toegevoegd.
Hier vindt u de vorige nieuwsbrieven van onze wsv. 

« terug naar het overzicht