Home
Sleattemermar

Vereniging

De vereniging heeft in 2008 haar 75 jarig bestaan gevierd, en telt thans ca. 82 leden en 43 donateurs.
Hoofddoel van onze vereniging is het organiseren van activiteiten op het gebied van de watersport voor zowel zeilen als moterbootvaren verder worden er diverse avonden met uiteenlopende thema's georganiseerd en cursusen op het gebied van de watersport.

De vereniging beschikt over een eigen startschip voor het organiseren van zeilwedstijden.
Verder hebben we een mooi clubhuis " 't Roefke" aan het Tsjamkedykje op het Balkster strand met prachtig uitzicht over het Slotermeer.

Het huidige bestuur bestaat uit Garmt de Kroon (voorzitter), Eric Witting (secretaris), Marietje Dijkstra-Agricola(penningmeester), Gosse Haga en Diederick van Ginhoven.

Naast het bestuur zijn er momenteel 6 commissies;

  • Commissie wedstrijdzeilen: Bertus Dijkstra
  • Commissie materiaal: Gosse Haga
  • Commissie zeezeilen/toertochten: Lolke Kroes, Jan Letterie en Nico van Rijk
  • Commissie verenigingswedstrijden: Diederick van Ginhoven
  • Commissie kampioenschap Valkendag: Bauke Jager
  • Commssie jeugdzeilen: Henk Baukema, Wim Breuk, Hinse Koning en Steven van der Sluis

Erelid van de WSV "Sleattemermar" zijn de heren H.Schotanus, JG Schat en GR Visser.

Het clubblad van de vereniging heet "D' Oare Wei" en komt minimaal eenmaal per jaar uit.
De redactie wordt verzorgd door Emmy Breuk

Klik hier voor adres- en contactgegevens