Home
Sleattemermar

Contact

Post adres: Dubbelstraat 1.9, 8561 BC  Balk

Clubhuis Watersportvereniging Sleattemermar
Tsjamkedykje 9  8561 HA Balk

Voorzitter
Kaj Valk
voorzitter@sleattemermar.nl

Secretariaat
Anton de Gier
secretariaat@sleattemermar.nl

Penningmeester & Ledenadministratie
Hans van der Meijden
penningmeester@sleattemermar.nl

rekeningnummer WSV "Sleattemermar" NL90 RABO 0305 2231 94

Redactie "D'Oare Wei"
Tom Plattel
redactie@sleattemermar.nl  

Website beheer www.sleatemermar.nl
Freerk van der Sluis
webmaster@sleattemermar.nl 

Klik hier voor de contatctgegevens van de diverse Commissies