Home
Sleattemermar

Ledensecretariaat

Onze watersportvereniging telt momenteel:
170 Leden (met lidmaatschap KNWV) en Begunstigers (leden zonder lidmaatschap KNWV)
waarvan 1 erelid.
 

Wilt u lid worden van onze vereniging stuur dan het aanmeldformulier in of mail uw gegevens naar onze administratie


Ledenadministratie
Penningmeester & Ledenbeheer WSV Sleattemermar
Hans van der Meijden
Dubbelstraat 1-16
8561 BC Balk
06 - 174 174 79
penningmeester@sleattemermar.nl

CONTRIBUTIE  2023
Volwassen leden  € 49,70 inclusief € 22,70 afdracht KNWV per jaar
Jeugd leden (tot 18 jaar)  € 24,85 inclusief € 11,35 afdracht KNWV per jaar
Begunstiger

 € 27,00 per jaar

Begunstiger jeugd  € 15,50 per jaar

 

 

 

 

Rekeningnummer WSV "Sleattemermar" NL90 RABO 0305 2231 94

Gezinsleden krijgen 20% korting op de WSV contributie, NIET op de afdracht aan het KNWV

Gezins jeugdlid / begunstiger   € 13,50 -20% = € 10,80
Gezins lid / begunstiger            € 27,00 -20% = € 21,60

 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar beëindigd wordt, blijft de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd.
De jaarcontributie wordt elk jaar op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.