Home
Sleattemermar

Ledensecretariaat

Onze watersportvereniging telt momenteel:
163 Leden (met lidmaatschap KNWV) en Donateurs ( leden zonder lidmaatschap KNWV)
waarvan 2 ereleden.
 

Wilt u lid worden van onze vereniging stuur dan het aanmeldformulier in of mail uw gegevens naar onze administratie


Ledenadministratie
Penningmeester & Ledenbeheer WSV Sleattemermar
Hans van der Meijden
Dubbelstraat 1-16
8561 BC Balk
06 - 174 174 79
penningmeester@sleattemermar.nl

 

Contributie 2022
Volwassen leden € 44,20 inclusief € 21,20 voor afdracht KNWV
Volwassen gezinsleden € 33,60 inclusief € 10,60 voor afdracht KNWV
Jeugd tot 21 jaar

€ 22,10 inclusief € 10,60 voor afdracht KNWV
€ 11,50 geen lid KNWV

Donateur/Lid € 23,00 geen lid KNWV

 

 

 

 

rekeningnummer WSV "Sleattemermar" NL90 RABO 0305223194

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar beëindigd wordt, blijft de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd.
De jaarcontributie wordt elk jaar op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.