Home
Sleattemermar

Kopij

Kopij en advertenties voor het clubblad dienen tijdig te worden ingeleverd bij de redactie van D'Oare Wei.

Redactie "D'Oare Wei" 
Tom Plattel
06-43223749     redactie@sleattemermar.nl

 

Kopij voor de website kan dagelijks worden aangeboden.

Kosten voor adverteren op de website:
Voor uw naam en een gewone link op de sponsorpagina betaald u € 5.00 per jaar.
Voor een link met een logo betaald u € 50,00 per jaar.

Website beheer www.sleatemermar.nl
Freerk van der Sluis     webmaster@sleattemermar.nl