Home
Sleattemermar

Roefke Rebbel Quiz

7 april 2018

Zaterdag 7 april was een heerlijke zonnige voorjaarsdag waarop veel botenbezitters hun boot weer aan het water toevertrouwden. Met een beetje spanning werd de startsleutel omgedraaid om daarna te genieten van het geluid van de boordmotor en het koelwater dat naar buiten werd gepompt. Wat hebben we dat vertrouwde geluid een aantal maanden gemist.
Maar het was niet lang genieten want; diezelfde zaterdag werd in ’t Roefke ook de (uitgestelde) Roefke Rebbel Quiz gehouden.

Vanaf 17:00 liep het clubhuis vol waarbij we door Eling en Fedde gastvrij werden verwelkomd met een drankje en een door Bram met een warme (hete) bitterbal.
Om 17:30 waren de aanwezigen verdeeld in groepjes van 3 en werd door Hans gestart met de introductie van de spelregels. Alles heel professioneel verwerkt in een PowerPointpresentatie.
Met beeldmateriaal werden 80 (meerkeuze) vragen gepresenteerd waar we 30 seconden over na konden denken en discussiëren over welk vakje ingekleurd zou moeten worden.
Het vragenaanbod was heel divers en varieerde uit de periode van de oprichting van onze verenging, de aanschaf en opbouw van het startschip en het clubhuis, maar ook over het vaargebied van de Friese Meren en over Balk.
En natuurlijk ontbraken ook de (soms best wel pittige) nautische vragen niet.
De kennis was goed aanwezig en aardig verdeeld over de groepjes en er werd stil, fluisterend, maar soms ook luidruchtig gediscussieerd en (goed of fout) hints gegeven.
Tot en met de laatste vraag (was die nu makkelijk, moeilijk, of onmogelijk) bleef iedereen geconcentreerd.
En toen was het pauze en viel de spanning weg. De gordijnen en de ramen gingen weer open en met een drankje en nog enkele bitterballen werd gezellig nagezeten terwijl Hans en Eling de lijsten nakeken.
Na de pauze kregen we de vragen opnieuw te zien maar nu met de antwoorden en de educatieve uitleg er bij.
En dan wordt het spannend: De uitslag; er waren twee groepen voor de tweede plaats dus er werd een extra vraag bedacht. Hoe veel leden heeft onze vereniging?
En weer zaten ze/we even ver van het juiste antwoord af (6 te weinig en 6 te veel).
Nog een extra vraag: Wat is de naam van de boot van Hans.
Tja die was een paar keer te zien tijdens de presentatie. Hulde voor Domincus en Minkje die kennelijk een fotografisch geheugen hebben.
Na de prijsuitreiking ging ieder haars/zijns-weegs.

Eling, Fedde en Hans, dank jullie wel voor de gezellige en educatieve middag/avond.
En Hans de complimenten voor de mooie presentatie met de vragen. Die zat echt perfect in elkaar.

Tom Plattel

 

 

« terug naar het archief