Home
Sleattemermar

Nieuwjaarsborrel 2019

5 januari 2019

Tradities zijn er om in ere gehouden te worden. Vooral wanneer het gaat om de jaarlijks door Bouke gebakken oliebollen en appelflappen tijdens de Nieuwjaarsreceptie van onze watersportvereniging. En, niet te vergeten, de heerlijke glühwein gebrouwen door de leden van de activiteitencommissie.

Rond een uur of vijf druppelen leden en andere belangstellenden It Roefke binnen. Het duurt niet lang of je moet je stem verheffen om boven het geroezemoes uit te komen. Het “Lok en Seine” is niet van de lucht en hier en daar wordt zelfs geknuffeld.

De vereniging heeft een enerverend jaar achter de rug. In de 1e plaats door het in het begin van het jaar plotselinge overlijden van voorzitter en gewaardeerd clubgenoot Garmt de Kroon. De verdere gebeurtenissen dat jaar die begin oktober leidden tot het aftreden van het voltallige bestuur hopen we achter ons te kunnen laten nu het driemanschap bestaande uit Gerke, Evert en Lolke over verschillende fronten de touwtjes weer aan elkaar heeft geknoopt en er in slaagde een bijna voltallig nieuw bestuur aan de leden voor te stellen.

Onze nieuwe voorzitter, Kai Valk, is niet alleen nog maar kort lid maar ook nog niet zo heel lang geleden in Friesland geland. In zijn Nieuwjaars toespraak geeft hij toe dat hij nog maar beperkt op de hoogte is van het reilen en zeilen van de vereniging en er daarom nog niet veel over kan zeggen. Sinds hij op 21 december werd benoemd tot voorzitter heeft hij zich verdiept in organisaties die zich bezig houden met watersport. Landelijk de HISWA en het Watersportverbond. Dichter bij huis in de regio Fryslan zijn er maar liefst 31 watersportverenigingen en zo’n 27.000 vaartuigen. Uit landelijke cijfers blijkt wel dat het eigendom van jachten terugloopt. Vooral jongeren lijken liever een boot te huren, als ze al kiezen voor de watersport. Voor de vereniging ligt er een uitdaging om jongeren door aantrekkelijke activiteiten enthousiast te maken. Het Friese Meren project van de provincie heeft de afgelopen jaren gezorgd voor o.a. verbetering van de infrastructuur. Daar staat werkgelegenheid en het bevorderen van het toerisme voorop.
Tenslotte de gemeente DFM. Zij profileert zich in haar coalitieakkoord als een actieve en recreatieve gemeente, maar heeft het niet specifiek over watersport. Zij zoekt o.a. samenwerking met ondernemers en wil werken aan kwaliteitsverbetering van o.a. verblijfrecreatie. Initiatieven “van onderop” zoals de Club van de Aanjagers van de Tsjûkemar wil men ondersteunen. Voor de vereniging om te zorgen dat ook de watersport bij de gemeente op de kaart staat.

Ter afsluiting noemt hij een aantal aspecten van de vereniging en spreekt een woord van dank uit aan het driemanschap, het vorige bestuur en aan de verschillende commissies voor het organiseren van activiteiten het afgelopen jaar. Hij vraagt leden die belangstelling hebben voor de gebouwencommissie zich te melden.
Tenslotte roept hij allen op er samen een mooi jaar van te maken en brengt hij een toost uit op ieders gezondheid en welzijn.

« terug naar het archief