Home
Sleattemermar

Extra ALV 12 september

2 september 2019

Hierbij nodigt het bestuur van de Watersportvereniging Sleattemermar leden en donateurs uit tot het bijwonen van een Extra Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden op donderdag 12 september 2019 in het clubgebouw “It Roefke”, Tsjamkedykje 9, 8561 HA, in Balk.
Aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).

De bijeenroeping van een Algemene Ledenvergadering dient statutair drie weken van tevoren plaats te vinden, maar ten gevolge van een aantal ontwikkelingen en een hiermee samenhangend tijdspad ontvangt u deze uitnodiging iets korter op de datum waarop deze ALV is uitgeschreven (hetgeen overigens is toegestaan overeenkomstig art. 20.1 van de Statuten).

Het bestuur acht het noodzakelijk om deze Extra Algemene Leden Vergadering uit te schrijven omdat er vrij recent ontwikkelingen tot ons zijn gekomen die mogelijk betrekking hebben op beperkte aanpassingen van ons onderkomen "It Roefke".
Zoals vermoedelijk bij u bekend en besproken tijdens de laatste ALV, gehouden op 11 april 2019, waren er al langer plannen voor een aanpassing aan het clubgebouw. Recente ontwikkelingen zorgen er echter voor dat het bestuur hierin op korte termijn keuzes zal moeten maken.
Het bestuur acht het niet raadzaam om deze keuzes te maken zonder draagvlak van de leden en zal u dan ook uitgebreid informeren over de huidige stand van zaken.
Het bestuur zal u een voorstel voorleggen waarvan het denkt dat het voor onze Watersportvereniging goed en haalbaar is.

Wij hopen op uw aanwezigheid.

Met sportieve groet namens het bestuur,

Evert Steensma, secretaris
 

« terug naar het archief