Home
Sleattemermar

Nieuwsbrief april 2020

30 maart 2020

Aan alle leden, donateurs en sponsoren van de WSV Sleattemermar,

Bijgaand ontvangt u onze Nieuwsbrief van april 2020. Een aantal door onze vereniging geplande activiteiten zijn inmiddels afgelast of uitgesteld. In deze Nieuwsbrief kunt u daar meer over lezen. Uitstel geldt ook voor de al eerder uitgestelde ALV op 23 april.

Het is duidelijk dat de vaarrecreatie nog zal moeten wachten op de start van het watersportseizoen 2020. Ik heb ik daarover een bericht bijgesloten met informatie over de genomen maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus op de vaarrecreatie.

Hoewel Nederland komende week van hogerhand nadere informatie krijgt over de effecten en gevolgen van de geldende maatregelen m.b.t. de bestrijding van het Coronavirus, lijkt het er op dat een aantal maatregelen nog langer nodig zullen zijn om grip te krijgen op dit vreselijke virus. Wij houden u daarvan op de hoogte via mailing en/of via onze Website (www.sleattemermar.nl)
Namens het bestuur wens ik u allen heel veel sterkte in de komende tijd en hoop dat we met elkaar op niet al te lange termijn toch een start zullen kunnen maken met het watersportseizoen 2020!

Met vriendelijke groet,
Evert Steensma, secretaris
 

« terug naar het overzicht