Home
Sleattemermar

Midwintermaal en Baas boppe Baas 2015

29 december 2015

Voor de negende keer organiseerde de activiteitencommissie het Baas boppe Baas Verhalenfestival tegelijk met het Kerst/Midwinter Buffet

          

Zaterdag, 19 december precies om 10.00uur "bouwden" Diet, Eling en Bram het interieur van ons clubgebouw om tot een sfeervolle Kersthut.
Onze buur, Restaurant Badmeester Keimpe, kreeg nog het laatste aantal etensgasten door voor het drie gangen buffet.
Stipt 17.00 uur druppelden de 33 leden binnen, de meesten met een scheeptoeter, bel of ander klank- attribuut in de hand ; immers er wachtte een verrassing!
Even voor zessen heette de act.comm. iedereen welkom door een lied te zingen met aangepaste tekst op de melodie van "Altijd is Kortjakje ziek....."
Vervolgens werd aan iedereen een vrije interpretatie van tekst en melodie van het bekende lied "Midden in de Winternacht" uitgereikt.
De instructie luidde dit lied met zijn allen, liefst unisono, aan de boorden van het Slotermeer en met ondersteuning van de trekzak van Pien , hardop en met begeleiding van toeters, bellen en trommels te zingen, opdat de Water- en Windgeesten voor het komend jaar gunstig gestemd konden worden! Kennelijk is dat gelukt want het bleef die avond vanuit het donkere Slotermeer zeer rustig.

Terug in 't Roefke kwamen de eerste verhalen los; het thema: "ter leering ende vermaeck" leek wel vooruit (besteld); veel onderwerpen gingen over
waterige- en andere technische ongemakken tijdens het varen in en rondom een vaartuig..
"Als er één schip over de dam is volgen er meer"! Dankzij het voortreffelijk buffet en de begeleidende dranken werden de tongen goed los gemaakt; toch moest één verteller zijn verhaal halverwege onderbreken omdat cateraar Kyra c.s. een enorme schaal consumptie-ijs naar binnen schoof! Mede door het boven op deze smeltende ijsberg ontstoken vuurwerk kon iedereen snel beginnen met "hosen".
Tijdens deze laatste buffetgang trok een snel gekozen publieksjury zich terug om omstreeks tien uur de uitslag van Baas boppe Baas bekend te maken.

  

Dit keer ging de eeuwige roem naar het kwartet Pien, Theunie, Eling en Bram voor hun realistische uitvoering van het stuk "Don't Panic; There is a hole in the Boat", een klucht in één bedrijf met een hoog "lach-of-ik-schietgehalte"; maar de boodschap kwam bij het publiek duidelijk over; Immers een bange man met een puts is het beste hoosvat!

Om elf uur werd de kas opgemaakt en de vuilniszak met lege flessen buiten gezet.
Binnen was het sub-tropisch; buiten 12 graden met een zwoel zuidelijk windje; Wat een onvergetelijk sfeertje!


 

« terug naar het overzicht