Home
Sleattemermar

Vereniging

De vereniging is opgericht in 1933, en telt thans 165 leden en donateurs.
Hoofddoel van onze vereniging is het organiseren van activiteiten op het gebied van de watersport voor zowel zeilen als moterbootvaren verder worden er diverse avonden met uiteenlopende thema's georganiseerd en cursusen op het gebied van de watersport.

 Klik hier voor onze:   Missie en Visie 

De vereniging beschikt over een eigen startschip voor het organiseren van zeilwedstijden.
Verder hebben we een mooi clubhuis " 't Roefke" aan het Tsjamkedykje op het Balkster strand met prachtig uitzicht over het Slotermeer.

Het huidige bestuur bestaat uit Kaj Valk (voorzitter), Evert Steensma (secretaris), Hans van der Meijden (penningmeester & Ledenbeheer), Frans Stas en Ido de Vries.

Naast het bestuur zijn er momenteel 5 commissies;

 • Commissie Wedstrijdzeilen: wedstrijden@sleattemermar.nl
  Bauke Jager, Jan Feenstra, Evert Steensma, Lolke Kroes,
  NIco van Rijk, Ido de Vires, Willem van der Pol, Jan Dijkstra en Erik Schilstra
 • Commissie Jeugdzeilen: jeugdzeilen@sleattemermar.nl
  Hinse Koning, Marten de Vreeze, Erik Schilstra, Jikke Zijlstra, Luke Rondeel, Tom Rusman, Annemarie van Leeuwen en Tessa Krijgsman
 • Commissie zomer en winter Activiteiten: winteractiviteiten@sleattemermar.nl
  Eling Dijkstra, Fedde Akkerman, Hans van der Meijden
 • Commissie Communicatie: communicatie@sleattemermar.nl
  Freerk van der Sluis, Evert Steensma
 • Commissie Gebouw, Startschip en Materiaal:  materiaal@sleattemermar.nl
  Ido de Vries, Dominicus Ketelaar, Nico van Rijk en Simen de Jong

Erelid van de WSV "Sleattemermar" zijn de heren H. Schotanus en G.R. Visser.

Het clubblad van de vereniging heet "D' Oare Wei" en komt minimaal eenmaal per jaar uit.
De redactie wordt verzorgd door Tom Plattel en Hans van der Meijden

Klik hier voor adres- en contactgegevens