Vraag en Aanbod

Als Watersportvereniging vinden wij duurzaamheid belangrijk, en dus willen we 'hergebruik' stimuleren. Doel van deze Vraag & Aanbod-pagina is dan ook om gebruikte spullen een nieuw leven te gunnen. Advertenties zijn voor leden en begunstigers gratis, voor niet-leden vragen we een kleine bijdrage van 10 EUR. Advertentie plaatsen? Klik hier.

Aanbod

Verenigingswimpel

Datum: 23 mei 2024  -  Categorie: aanbod  -  Auteur: Anton
Bij de penningmeester te koop: verenigingswimpel voor 10 EUR

Vraag

Disclaimer: WSV Sleattemermar faciliteert slechts de uitwisseling van informatie. De inhoud van de advertenties en de kwaliteit van de aangeboden goederen is voor rekening van de adverteerder, en de afgesproken prijs en eventuele afspraken over garantie of recht van retour is een zaak tussen aanbieder en afnemer.